MEDAL JANUSZA BOGUCKIEGO 2020, na kierunku Sztuka Mediów i Edukacja Wizualna

Medal Janusza Boguckiego na kierunku Sztuka Mediów i Edukacja Wizualna

przyznawany jest za najlepszą pracę magisterską obejmującą dyplom artystyczny i pracę teoretyczną.

W roku 2020 nominację zdobyło troje studentów:

Magda Górska

Praca teoretyczna: Bella Skyway Festival jako narzędzie edukacji kulturalnej. Analiza problemu, promotor dr Dominika Łowkajtis

Dyplom artystyczny: Pomnik pracownika biurowego, promotor prof. dr hab. Marian Stępak

Recenzent pracy teoretycznej: dr hab. Marcin Jaworski, prof. UMK

Recenzent dyplomu artystycznego: dr Joanna Chołaścińska

Stefania Studzińska

Praca teoretyczna: Kreowanie sylwetki kobiecej poprzez ubiór na podstawie przykładów z historii mody lat 1900-2000, promotor dr Bernadeta Didkowska

Dyplom artystyczny: NA ODSIECZ OCEANOM, promotor dr hab. Aleksandra Sojak-Borodo

Recenzent pracy teoretycznej: dr Dominika Łowkajtis

Recenzent dyplomu artystycznego: prof. dr hab. Elżbieta Jabłońska

Beata Kozłowska

Praca teoretyczna: Czołówka filmowa. Przegląd twórczości artystycznej Saula Bassa, promotor dr Bernadeta Didkowska

Dyplom artystyczny: Dekalog, promotor prof. dr hab. Krzysztof Białowicz

Recenzent pracy teoretycznej: dr hab. Marcin Jaworski, prof. UMK

Recenzent dyplomu artystycznego: dr Dorota Chilińska

Medal za rok 2020 został przyznany Pani mgr Beacie Kozłowskiej ze specjalności Multimedia i fotografia.

Obrady Kapituły odbyły się 20 stycznia do nagrody pretendowało 11 wyróżnionych dyplomów wszystkie będzie można oglądać mamy nadzieję „na żywo” już w kwietniu w CSW Znaki Czasu w Toruniu.