ANDRZEJ KRZYWKA

andrzej_krzywka

dr Andrzej Krzywka

ul. Sienkiewicza 4, pokój 22
tel. 501 102 056
e-mail: andrzejkrzywka@wp.pl

Dyżury w roku akademickim 2018/2019

czwartek 9.45-10.45

STUDIA
Escuela Nacional de Bellas Artes w Hawanie; specjalizacja malarstwo. Dyplom w 1974 roku w pracowni prof. Nelsona Rodrigueza.
Wydział Sztuk Pięknych UMK, specjalizacja grafika artystyczna. Dyplom z wyróżnieniem w 1977 roku w pracowni prof. Edmunda Piotrowicza.

UZYSKANE STOPNIE NAUKOWE
1977 mgr sztuki w zakresie grafiki artystycznej i pedagogiki artystycznej. Promotor prof. Halina Brzoza.
1983 doktor nauk humanistycznych w zakresie teorii wychowania estetycznego. Promotor prof. Bogdan Suchodolski.

PRZEBIEG PRACY ZAWODOWEJ
Od 1977 pracownik Wydziału Sztuk Pięknych UMK. W roku akademickim 1979/80 asystent prof. w Akademii Sztuk Pięknych w Damaszku oraz asystent prof. Z. Sadurskiej w Narodowym Muzeum Sztuki w Damaszku. W latach 1984-86 profesor Akademii Sztuk Pięknych „Esmeralda” w zakresie grafiki warsztatowej, UNAM i Uniwersytetu Amerykańskiego w Meksyku DF w zakresie estetyki. W latach 1996 – 2004 roku profesor na Politechnice Londyńskiej i Politechnice w Edynburgu (na wydziałach architektury). W latach 1986, 1988, 1990, 1992, 1998, 2000, 2002, 2004, 2006, 2009 visiting prof. na uniwersytetach i Akademiach Sztuki w: Oldenburgu, Getyndze, Berlinie, Dijon, Breście, Barcelonie, Madrycie, Belgradzie, Lubljanie, Innsbrucku i Wiedniu.

Członkowstwo w ważniejszych organizacjach i stowarzyszeniach
– Członek Cordis Research (Bruksela) od 2003 roku.
– Członek INSA Polska od 1996 roku.
– Członek Europejskiego Stowarzyszenia Projektantów Designers 2000 (Edynburg) od 1994.
– Członek Black Prints USA od 1991 roku.
– Członek kolegium redakcyjnego rocznik „Aestetica” (Meksyk DF) od 1985 roku.
– Od 1982 do 1994 roku członek rady programowej galerii sztuki w Breście (Francja).
– W latach 1988 – 2002 członek rady programowej galerii sztuki w Rheda Wiedensbruck (Niemcy).

DZIAŁALNOŚĆ ARTYSTYCZNA I UPOWSZECHNIENIOWA
Do 1991 roku czynnie uprawiał grafikę warsztatową: ponad 200 udziałów w wystawach zbiorowych sztuki polskiej za granicą oraz 24 wystawy indywidualne w Polsce państwach europejskich, USA, Kanadzie, Kubie, Meksyku, Brazylii, Wenezueli i Australii. Dwukrotny stypendysta Ministerstwa Kultury. Laureat nagród i wyróżnień w dziedzinie grafiki artystycznej w 1991 roku za działalność artystyczną odznaczony Srebrnym Krzyżem Zasługi przez Prezydenta RP. Od 1992 roku uprawia sztukę performatywną akcji twórczych w przestrzeni społecznej. Od przełomu lat 1999/2000 nieprzerwanie aranżuje projekt pt. „DESIRE”. Dotychczas projekt został zrealizowany we Francji, Szkocji, Anglii, Włoszech, Hiszpanii, Austrii, Słowacji, Niemczech, Belgii i Danii oraz w Polsce. Równolegle od 2012 roku realizuje drugi projekt pt. „TRANSLACJE”.
A. Krzywka jest także autorem ponad 60 artykułów naukowych publikowanych w czasopismach i książkach branżowych w Polsce, Europie i Ameryce z zakresu estetyki i edukacji artystycznej. Bierze czynny udział (z referatami) w międzynarodowych i ogólnopolskich konferencjach naukowych.
Ponadto zajmuje się projektowaniem architektonicznym i graficznym uzyskując za swe realizacje trzykrotnie I nagrodę za „budynek roku” oraz kilkukrotnie wyróżnienia w tym samym konkursie. Wielokrotnie był laureatem ogólnopolskich i międzynarodowych konkursach branżowych.
Praktyczna działalność artystyczna owocowała doświadczeniem organizacyjnym związanym z upowszechnianiem sztuki i pracą z zespołami ludzkimi. Był aranżerem i kuratorem 20 wystaw indywidualnych i zbiorowych w tym artystów polskich zagranicą. (Niemcy – 6 realizacji, Słowenia – 1 realizacja , Hiszpania – 1 realizacja, Kuba – 1 realizacja, Meksyk – 1 realizacja) W trakcie pobytu w Meksyku został zatrudniony przez francuski Dom Medialny na stanowisku dyrektora kreatywnego. W tym czasie z sukcesem dokonano wprowadzenia na rynek brazylijski Wódki Wyborowej. Po powrocie do Polski, od początku lat 90 był konsultantem i doradcą marketingowym wielu zagranicznych koncernów i polskich firm.
W trakcie pracy dla Komisji Europejskiej pracował w zespole międzynarodowych ewaluatorów dokonując oceny projektów aplikujących o granty EU. Po zakończeniu czynnej działalności na rzecz Komisji pomagał polskim firmom w uzyskaniu dofinansowania z funduszy europejskich. Był doradcą, w zakresie marketingu artystycznego, międzynarodowych konsorcjów finansowych: Belvedere i Apsyd. Od 2006 do 2009 (maj) roku był konsultantem międzynarodowego projektu Tatry w ramach programu UE Kapitał Ludzki

WAŻNIEJSZE WYSTAWY I AKCJE ARTYSTYCZNE
2012 – Wystawa indywidualna, Galeria FONAGORA „Los anos despues”- miasto Meksyk.
2012 – Wystawa zbiorowa artystów europejskich, Galeria Casa America „Los artistas de alla” – Caracas, Wenezuela.
2009 – DESIRE, Kopenhaga, Christianshavn.
2008 – DESIRE, Stad Museum, Wiedeń.
2006 – DESIRE, Stuttgart Stad Museum.
2006 – Wystawa środowiska toruńskich plastyków – Muzeum, Grudziądz.
2006 – DESIRE, Pan Club Ljubljana,, (Słowenia),
2004 – DESIRE, Academia Real de Bellas Artes w Madrycie.
2003 – DESIRE, Nancy (Rynek).
2002 – DESIRE, Instituto Catala de Tecnologia, Barcelona.
2001 – DESIRE, Acdemia de Bellas Artes, Madryt. 1999 – Realizacja autorskich warsztatów artystycznych na zaproszenie fundacji Franka Poppera w Kings Lynn dla studentów szkół artystycznych z Wielkiej Brytanii. 1998 – Art of the electronic age – Edynburg ( prezentowałem płytkę miedzianą o farmacie 10 na 10 cm. z przymocowanym centralnie procesorem i napisem IDEAL ? obok sterty szkiców, tekstów o sztuce, nieudanych odbitek graficznych itp).
1998 – Space – Light – Architecture – Chicago (Tematyczna wystawa obrazująca funkcje światła w architekturze wnętrz na podstawie dokumentacji zrealizowanych projektów). Ekspozycja zakupiona przez galerię „ New Dimention „ w Chcago.
1997 – Wystawa „Art.?” w Gallery69 – Londyn ( na wystawie prezentowałem 4 strony rękopisu wykładu o funkcjach sztuki napisanego po polsku w trakcie pobytu w Meksyku z głośników był odtwarzany tekst wygłaszany przez autora w języku hiszpańskim).
1996 – Wystawa zbiorowa, 200 Lat Wydziału Sztuk Pięknych – Toruń
1996 – Wystawa indywidualna, Instytut Architektury Politechniki Londyńskiej.
1995 – Udział w wystawie „Arifices”, Saint-Denis, Francja. Udział polegał na wystawieniu 100 krotnie powiększonego fragmentu (1cm2) mojej grafiki, w którym to fragmencie była wmontowana 100 krotnie pomniejszona cała grafika. Umieszczony mikroskop nad pomniejszonym fragmentem pozwalał na oglądniecie grafiki w całości w skali 1:1.
1994 – Wystawa „Auf ihr wahres Selbst besinnt“ (dumają nad swą prawdziwą jaźnią). Wystawa poświęcona sztuce inspirowanej „wolą mocy” F. Nietzche, Kunsthalle Hamburg – Niemcy.
1994 – Organizacja kuratorska Tygodnia Kultury Polskiej w Niemczech na zlecenie MKiS
1993 – Udział w wystawie „Artyści europejscy XX wieku w Meksyku – inspiracje” – Centre Pompidou, Paryż
1992 – Wystawa z cyklu „Kunst und Technologie” organizowana przez Jurgena Clausa w Bundesministerium fur Forschung und Technologie, Bonn – Niemcy. Udział polegał na wycinaniu przez trzy dni grafiki w metalu przy pomocy wiertła dentystycznego podłączonego do unitu sterowanego perforowaną taśmą komputerową przywiezioną z uniwersyteckiego centrum obliczeniowego w Toruniu.
1991 – Nowa Ekspresja, Galeria Wedding – Berlin
1990 – 9 Międzynarodowe Triennale Grafiki, Frechen – Niemcy
1990 – Wystawa indywidualna, Galeria Wedding – Berlin
1990 – Wystawa sztuki polskiej i francuskiej, Instytut Kultury Polskiej – Paryż
1989 – Wystawa indywidualna, Galeria Hase – Warszawa
1989 – V Międzynarodowe Biennale Grafiki, Warna – Bułgaria
1989 – Wystawa Grafiki Polskiej, Luanda- Angola
1989 – Wystawa młodych malarzy i grafików z Polski, Oldenburg – Niemcy
1988 – Udział w wystawie grafiki polskiej, Galeria Zachęta, Warszawa
1988 – Wystawa Grafiki Polskiej, Galeria Lada – Belgrad- Jugosławia
1988 – Wystawa indywidualna, BWA – Toruń
1988 – Wystawa indywidualna, Galeria BBK w Oldenburgu – Niemcy
1987 – Międzynarodowa Wystawa Sztuki, Gabrowo – Bułgaria
1987 – Professoren und Ihre Schuler- Getynga, Niemcy.
1986 – 8 Międzynarodowe Triennale Grafiki, Frechen – Niemcy
1986 – Wystawa indywidualna, Belgrad – Jugoslawia
1985 – Grafika Metaforyczna, Londonderry- Wielka Brytania
1985 – Sztuka Nowej Ekspresji, Salzburg- Austria
1984 – V Biennale Młodych, BWA-Poznań
1984 – Wystawa indywidualna, Galeria‘’ FONAGORA ‘’- Meksyk
1983 – II Biennale Sztuki Współczesnej, Brest, Francja
1982 – Nowa ekspresja, Paryż, Francja
1981 – I Biennale Sztuki Współczesnej, Brest, Francja
1979 – Wystawa indywidualna, Galeria Bielefeldt, Niemcy
1978 – Wystawa grafiki polskiej, Galeria w Paderborn, Niemcy
1977 – Wystawa indywidualna, Galeria KMPiK, Grudziądz

WAŻNIEJSZE TEKSTY NAUKOWE
2010 – Rozważania emocjonalne wokół testu twórczości, w: Osobowościowe i środowiskowe uwarunkowania rozwoju ucznia zdolnego, T.I, Wydawnictwo naukowe UMK, 2010, s. 219-237.
2008 – Edukacja artystyczna a metafora, Rola metafory w przezwyciężaniu struktury obcego, s.13-23. Wydawnictwo Naukowe UMK, 2008.
2008 – Zdolność, Talent, Twórczość, Antroposferyczne uwarunkowania kształtujące zdolności, s.253-267. Wydawnictwo Naukowe UMK, 2008.
2008 – Upowszechnianie kultury, Szanse edukacji mixmedialnej, s. 209-226. Wydawnictwo Adam Marszałek, 2008.
2006 – Artykuł w książce: informatyka w edukacji i kulturze, Ponowoczesna twórczość w E-Learningu, s. 126-134. Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, 2006.
2006 – Artykuł w książce: Wybrane zagadnienia edukacji uczniów zdolnych, T.I, Zdolności i stymulowanie ich rozwoju, Inteligencja emocjonalna a zdolności, s. 105-117. Oficyna Wydawnicza Impuls, Kraków 2006.
2006 – Artykuł w książce: informatyka w edukacji i kulturze, Ponowoczesna twórczość w E-Learningu, s. 126-134. Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, 2006.
2006 – Artykuł w książce: Wybrane zagadnienia edukacji uczniów zdolnych, T.I, Zdolności i stymulowanie ich rozwoju, Inteligencja emocjonalna a zdolności, s. 105-117. Oficyna Wydawnicza Impuls, Kraków 2006.
2006 – Awangarda fabryka znaczeń Wydawnictwo UJ, 2006, str. 299 –319
2006 – Artykuł w książce: informatyka w edukacji i kulturze, Ponowoczesna twórczość w E-Learningu, s. 126-134. Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, 2006.
2005 – Artykuł w : Edukacja i Dialog, Numer 165/2005, Informacja – wiedza – mądrość. s.49 – 58. Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne.
2005 – Artykuł w: Historia, Sucasnost a Perspektivy Ucitelskeho vzdlavania, „Inteligencja emocjonalna a zdolności twórcze” .s. 418-422, Wydawnictwo Univerzita Mateja Bela. 2005.
2005 – Artykuł w: Dylematy edukacji artystycznej, „Kulturowe przemiany ponowoczesności”, s. 69-81. Oficyna Wydawnicza Impuls. Kraków 2005.
2004 – Artykuł w „Edukacja i dialog” Nr 163/2004, Inteligencja emocjonalna a zdolności twórcze, s. 25 – 32.
2004 – Artykuł w „Rutgers” 1/2004, Emotional Intelligence: What it is and Why it Matters, s. 236 – 242.
2004 – Artykuł w książce, Kształcenie nauczycieli w systemie studiów uniwersyteckich, Szczecin 2004., wyd: PPH ZAPOL, rozdział, Syndrom Mechanicznej Pomarańczy 2, s. 160 – 168.
2003 – Artykuł w Edukacja i Dialog, nr 148/2003, Syndrom mechanicznej pomarańczy, s. 30-38. Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne S.A.
2002 – Komputer w edukacji – edukacja w komputerze. Publikacja w: Pedagogika i Informatyka, wyd. Uniwersytetu Śląskiego, Cieszyn 2002, s. 115 – 123.
2000 – Artykuł „Cadenas esteticas de la arquitectura modernista” w: Cuadernos esteticos, Editorial Lumen, Barcelona, 2000, s.32- 46.
1998 – “Interactive Art”. , Leonardo, vol.36,no 2, Oxford 1998, s. 115-118.
1998 – “Postmodern Curents: The Art. in the Electronic Age”, Idea y el Arte , Barcelona 1998.
1997 – “La Forma Visto como un conjunto – parte segunda „ w: Aestetica 1997, Mexico DF,UNAM . s. 71-112.
1997 – “Dos Siglos de la Academia „ w: Aestetica 1997, Mexico DF, UNAM. s.118-124.
1997 – “The Meaning of Form at the European Sculpture” w: La Fundacion Petrolea Para El Arte No V, Caracas 1997. S. 12-48.
1996 – “La Forma vista como un conjunto „ w: Aestetica 1996, Mexico, UNAM, s. 122-158.
1996 – „The Meaning of Form at the European Art.- Problematic Skill „ w: La Fundacion Petrolea para el Arte , No IV, Caracas 1996. S.7-42.
1995 – Artykuł. „La nueva funccion comunicativa del arte” w Media Barcelona 1995, s. 18 -32.
1994 – Artykuł „Problemas que Plantea la Interpretacion Iconologica a partir de Postulados Psicoanaliticos”, w: Aesthetica, Mexico 1994.
1992 – Artykuł w: Kierunki Krytyki Artystycznej pt. Krytyka sztuki – diagnoza, Słupsk 1992, wydawnictwo Galerii Bałtyckiej, s. 71 – 86.
1989 – Artykuł „Determinizm dzieła sztuki”, w: Zeszyty Naukowe UJ, Kraków 1989.
1989 – Artykuł „W obronie koloryzmu”, w: Sztuka 5/89.
1989 – Artykuł „Selfportrait in Post-Modernist Art.”, w: Slovensko Druzstvo za Estetiko, Lubljana 1989.
1989 – Artykuł „Metaphor and Ideology”, w: Vestnik 1989/1, Lubljana.
1988 – Artykuł „Dialogowa funkcja sztuki” w: Przegląd Metodologiczny PAN, Poznań 1988.
1988 – Artykuł „Metoda hermeneutycznej analizy” w: Zeszyty Naukowe Wydziału Filozofii i Estetyki UJ, Kraków 1988.
1988 – Artykuł „Hermeneutyczne możliwości edukacji w zakresie kultury i sztuki” w: Materiały z sesji naukowej WSP, Bydgoszcz 1988.
1988 – Artykuł „ Hermeneutyczne perspektywy analizy sztuk plastycznych” w: Materiały z ogólnopolskiej sesji naukowej w WSP w Krakowie, Kraków 1988.
1987 – Rozdział do książki pod redakcją M. Gołaszewskiej „Estetyka Rzeczywistości”. „Konwencja autoportretu w sztuce współczesnej” Wyd. UJ 1987, s. 68 –101.
1987 – Artykuł „Dialogowość Kultury” w: Studia Estetyczne 87.
1987 – Artykuł „Mięso Sztuki” w: Sztuka Polska, 5/44/1987.
1986 – Artykuł „Sztuka jest tajemnicą”, Miesięcznik Sztuka Polska,nr10(37)86
1986 – Artykuł „Der Zeit-Raum-Begriff der Avantgarde” w: Coexistence Among the Avant-Gardes, Lubljana 1986.
1986 – Artykuł „Sztuka jest tajemnicą”, Miesięcznik Sztuka Polska,nr10(37)86.
1985 – Artykuł „An Attempt at the Critcal Formulation of the Concept of Art Identity” w: The Eidos of Art., Kraków 1985.
1985 – Artykuł „La forma estetica” w „Aestetica 1985, Mexico DF, UNAM DF 1985, s. 202 – 218.

WAŻNIEJSZE REALIZACJE PROJEKTOWE
2013 – Muzeum i Centrum Edukacji Młodzieży bł. księdza J. Popiełuszko w Górsku.
2013 – Muzeum Łowiectwa w Polednie.
2012-13 Kompleksowy projekt przebudowy wnętrz zabytkowej kamienicy przy Rynku Staromiejskim 18 wraz z projektem mebli dla siedziby Okręgowej Rady Adwokackiej w Toruniu.
2010 – Projekt plastyczny przebudowy fasady budynku na ulicy Dworcowej w Chełmnie (adaptacja budynku świeckiego z przełomu XIX/XX w na potrzeby sakralne).
2009- 2010 Projekt kompleksowej renowacji i przebudowy fasad budynku Sądu Rejonowego w Grudziądzu.
2008 – Projekty wnętrz Sądu Okręgowego w Toruniu wraz z indywidualnymi projektami mebli.
2007 – Projekt wnętrz nowej przychodni zdrowia N&N w Toruniu.
2006 – Projekt fasad oraz wnętrz budynku przy ul. Szerokiej 11 w Toruniu.
2006 – Projekt fasady i wnętrz zabytkowej kamienicy przy ul. Małe Garbary w Toruniu
2005 – Projekty etykiet dla serii win Verso i Ciociosan, Slavyntsi, Bułgaria.
2005 – Projekty reklamowe dla Wolker Design – Londyn.
2004 – Projekt wnętrz zabytkowego pałacu w Piątkowie.
2004 – Projekt logo MOSiR w Toruniu wraz z papierem firmowym. 2003 – 04 Edycja albumu autorskiego „Pejzaże”.
2003 – Projekty biletów kolekcjonerskich na mecze piłki nożnej Polska – Anglia i Polska – Dania.
2003 – Projekty etykiet i opakowań dla Belweder SA (Grazziano, Ciociosan Platinum, Wermut Rosso)
2003 – Projekt oświetlenia architektonicznego dla zabytkowego Klasztoru w Dąbrowie Górniczej.
2003 – Projekt kalendarza A0 dla Frailacke w Diseldorfie.
2003 – Projekt kalendarza na 100-lecie Teatru Wilama Horzycy.
2003 – Projekt wydawnictwa albumowego Barwy Ziemi.
2002 – Projekt pola golfowego w Toruniu przy ulicy Kociewskiej ( architektura pola, stanowiska wraz z zadaszeniem, oświetlenie, parkingi, architektura terenu i zieleni, dom klubowy wraz z wyposażeniem, system identyfikacji wizualnej Tatfort – Golf Club).
2002 – Projekt graficzny książki – albumu „Gmina Golub-Dobrzyń”.
2002 – Projekt kompleksowego zagospodarowania terenu 44 ha pod potrzeby Ośrodka Przygotowań Olimpijskich w Sportach Jeździeckich w Białej Cerekwi (hotele, baseny, pole golfowe, strzelnica olimpijska, boiska tenisowe, mini golf, amfiteatr, dwa stadiony, tereny jeździeckie, kompleks stajenny wraz z zapleczem, drogi dojazdowe, parkingi, kawiarnie, sklepy i centrum handlowe, restauracje, kryta hala sportowa).
2001 – Współprojektowanie kompleksu usługowego „Nowy Świat” w Łodzi (na terenie dawnych zakładów Poznańskiego).
2001 – Projekt wnętrz nowego biurowca ITI w Warszawie.
2001 – Projekt scenografii na spektakl „Gorączka sobotniej nocy”, Chicago.
2000 – Kompleksowy projekt plastyczny nowego toruńskiego hotelu na terenie Starego Miasta, Hotel Heban wraz z logo i systemem identyfikacji wizualnej.
2000 – Projekt wydawnictwa albumowego „Golub-Dobrzń-historia, kultura, turystyka”ISBN 83-912724-1-9 ( 84 strony ).
2000 – Projekt wnętrz restauracji „Pod Arsenałem” w Toruniu.
1999 – Projekty klamek i akcesoriów meblowych dla niemieckiej firmy WURTH (10 kompletów).
1999 – Projekt aranżacji hali „Oliwi” w Gdańsku na spotkanie prezydentów Polski i Niemiec.
1998 – Projekt znaku graficznego 430-lecia Gimnazjum Akademickiego w Toruniu.
1998 – Projekt znaku graficznego dla Instytutu Zabytkoznawstwa i Konserwatorstwa UMK.
1998 – Projekt wnętrz w zabytkowej kamienicy adaptowanej na siedzibę PKO w Toruniu przy ul. Kopernika.
1998 – Projekt wnętrz dla Muzeum Narodowego Parku Wolińskiego w Międzyzdrojach.
1998 – Projekty unikatowych upominków na zamówienie UW w Toruniu (m. in. dla Papieża, ambasadorów i innych VIP-ów).
1998 – Projekty scenografii do spektaklu muzycznego we współpracy ze Stevenem Fantem USA.
1997 – Projekt mapy aksonometrycznej Starego Miasta w Toruniu.
1995 – Całościowa obsługa projektowa centralnych obchodów Światowego Dnia Ochrony Środowiska 1995 (logo, folder, plakat, listowniki, zaproszenia, znaczki).
1995 – Projekt logo funduszu i banku Ochrony Środowiska.
1994 – Obsługa reklamowa firmy Lacpol przez okres 1 roku.
1994 – Projekt folderu dla Bumar-Waryński Grupa Holdingowa.
1993 – Projekty wnętrz nowej siedziby Warta S.A. w Toruniu (ul. Szeroka) wraz z kolorystyką fasady.
1993 – Projekt logo ogólnopolskiej fundacji Tomograf.
1992 – Projekt wnętrz budynku TP S.A. w Toruniu.
1992 – Projekt wnętrz salonu obsługi klienta dla TP S.A. na Pradze w Warszawie.
1991 – Projekt graficzny Menu dla Restauracji Królewskiej w Sztokholmie .
1991 – Projekty opakowań czekolady dla firmy WIHA GmbH – Halle, Niemcy.
1991 – Projekt znaku graficznego dla Instytutu Roślin Eksperymentalnych PAN – Poznań.
1990 – Projekty graficzne i merytoryczne edukacyjnych gier planszowych (pięć kompletów) oraz projekty ilustracji do czterech książeczek dla dzieci dla wydawnictwa Gerges.
1987 – Wykonanie ilustracji i autorskiej oprawy graficznej do wydania całego numeru kwartalnika „Kultura”, nr 72. Belgrad
1986 – Ilustracje książkowe do bajek serbskich dla dzieci na zlecenie wydawnictwa UNESCO, Paryż, (pięć książek)
1986 – Prace projektowe na zlecenie Polmosu związane z wprowadzaniem polskiej wódki Wyborowa na rynek południowo amerykański
1985 – Ilustracje książkowe do bajek perskich dla dzieci na zlecenie wydawnictwa UNESCO, Paryż, (trzy książki).
1984 – Projekt wnętrz firmowego salonu sprzedaży samochodów VW w Puebli, Meksyk
1984 – Projekt wnętrz gabinetów przedstawiciela Ministra Ropy Meksyku w Caracas, Wenezuela.
1979 – Projekty zegarów ściennych i stojących dla METRON w Toruniu.
1977 – 1978 Projekty mebli dla Fabryki Mebli w Swarzędzu.

WAŻNIEJSZE NAGRODY I WYRÓŻNIENIA
2013 – I nagroda w konkursie na projekt Muzeum CEM w Górsku.
2013 – I nagroda w konkursie na projekt Muzeum Łowiectwa w Polednie.
2004 – Wyróżnienie w IX ogólnopolskim konkursie IDEA 2004.
2004 -Wyróżnienie w XV Ogólnopolskim Przeglądzie Kalendarzy Vidical 2004 w Muzeum Plakatu w Wilanowie.
2003 – I nagroda w konkursie na budynek roku za projekt plastyczny budynku Serwitora w Toruniu.
2002 – II nagroda za projekt kompleksowego zagospodarowania terenu pod potrzeby Ośrodka Przygotowań Olimpijskich w Sportach Jeździeckich w Białej Cerekwi.
2002 – Wyróżnienie w konkursie na budynek roku za adaptację zabytkowego obiektu na potrzeby społeczne za projekt i adaptację budynku na potrzeby Sądu Okręgowego w Toruniu.
2001 – I nagroda w konkursie na budynek roku za projekt plastyczny adaptacji budynku zabytkowego – Hotel Heban.
2001 – I nagroda w ogólnopolskim konkursie zamkniętym na projekt przebudowy zabytkowego kompleksu pofabrycznego w Grudziądzu na potrzeby hotelowo turystyczne.
1999 – I nagroda w konkursie na plastyczny projekt wnętrz w zabytkowych budynkach Sądu Rejonowego w Golubiu Dobrzyniu.
1998 – I nagroda w ogólnopolskim konkursie na projekt plastyczny przebudowy Zakładów Mleczarskich w Łowiczu.
1998 – Wyróżnienie im. Franka Poppera za zestaw grafiki komputerowej – Edynburg.
1997 – 2 ZŁOTE MEDALE na Targach Poznańskich- POLAGRA za projekty etykiet, butelek i opakowań dla Polmos Toruń.
1997 – ZŁOTY MEDAL na targach branżowych w Genewie za katalogi reklamowe dla Polmos Toruń (2 sztuki).
1996 – I miejsce w ogólnopolskim konkursie na plastyczny projekt wnętrza i merytoryczne zaaranżowanie ekspozycji dla Muzeum Wolińskiego Parku Narodowego w Międzyzdrojach.
1991 – Srebrny Krzyż Zasługi za działalność artystyczną przyznany przez Kancelarię Prezydenta RP.