HISTORIA KATEDRY EDUKACJI WIZUALNEJ I BADAŃ NAD SZTUKĄ

Początki katedry sięgają roku 1965, kiedy w ramach Katedry Rysunku funkcjonował jako Zakład Metodyki Nauczania Rysunku i Przedmiotów Plastycznych. W tym czasie, do roku 1966 obowiązki kierownika pełnił doc. art. mal. Piotr Firlej. W 1969 r. zakład został połączony z Zakładem Kształtowania Form Plastycznych i do roku 1972 nosił nazwę Zakładu Pedagogiki Artystycznej i Kształtowania Form Plastycznych. W latach 1966-1972 na jego czele stał st. wykł. Janusz Bogucki. W 1972 r., już jako Zakład Pedagogiki Artystycznej stał się samodzielną jednostką dydaktyczną, której kierownikiem został doc. dr Stefan Kościelecki, pełniący tę funkcję do roku 1995, z roczną przerwą w latach 1974-1975, kiedy to kierownictwo przejął st. wykł. dr Tadeusz Marciniak. W latach 1995-2000 zakładem kierował prof. dr hab. Wiesław Smużny, a od roku 2000 do 2016 Zakładem Edukacji Artystyczne kierowała prof. dr hab. Wiesława Limont, nazwa zakładu została zmieniona w 2001. Od 2016 roku funkcję kierownika pełni dr hab. Marcin Jaworski. W roku 2019, na skutek Reformy Szkolnictwa Wyższego została zmieniona nazwa na Katedra Edukacji Wizualnej i Badań nad Sztuką.

Więcej o historii  katedry  – historia zakładu