LINKI

http://www.science-of-aesthetics.org/

The International Association of Empirical Aesthetics (IAEA)

http://www.galeriadziecka-eduart.pl/_portal

Galeria i Ośrodek Plastycznej Twórczości Dziecka

http://www.csw.torun.pl/

Centrum Sztuki Współczesnej w Toruniu

http://www.insea.org/

The International Society for Education Through Art (InSEA), międzynarodowa organizacja wychowania przez sztukę afiliowana przez UNESCO, powstała w 1951 roku z inicjatywy Herberta Reada

http://www.world-gifted.org/

The World Council for Gifted and Talented Children, Inc. (WCGTC), ogólnoświatowa organizacja non –profit, członkami jej są nauczyciele, badacze, naukowcy, rodzice oraz inne osoby zainteresowane rozwojem  i edukacją uczniów zdolnych

http://www.echa.info/

The European Council for High Ability (ECHA), europejska organizacja non-profit  skupiająca teoretyków i praktyków zajmujących się zagadnieniami edukacji osób zdolnych

http://babylab.icnt.umk.pl/

Baby Lab jest pracownią badań rozwoju poznawczego dzieci w Laboratorium Neurokognitywnym przy Interdyscyplinarnym Centrum Nowoczesnych Technologii przy Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu

http://www.funom.org/

Fundacja Artystyczno-Badawcza Funom – organizmy i maszyny w kulturze. Celem Fundacji jest m.in.  rozwój i popularyzacja najnowszych dziedzin sztuki i kultury w oparciu o projekty artystyczno-badawcze i naukowe.

http://msl.org.pl/pl/

Muzeum Sztuki w Łodzi, którego główną osią programową jest badanie i prezentowanie sztuki awangardowej oraz progresywnych zjawisk artystycznych.

http://www.leonardo.info/index.html