BARBARA KACZOROWSKA

BK 2022

dr  hab. Barbara Kaczorowska, prof. UMK

ul. Sienkiewicza 4, pokój: 10
e-mail: bkaczorowska@umk.pl

Dyżury

Terminy konsultacji zaliczeniowych w sesji leniej 2023/24:

19.06.2024 (środa), 10:00-11:00, Sienkiewicza 4, sala 10 lub 11
25.06.2024 (wtorek), 12:00-13:00, Sienkiewicza 4, sala 10 lub 11
10.09.2024 (wtorek), 12:00-13:00, Sienkiewicza 4, sala 10 lub 11

Można również umówić się na konsultacje on-line, w innym terminie, pisząc bkaczorowska@umk.pl

Barbara Kaczorowska. She works in Department of Art Education Faculty of Fine Arts, Nicolaus Copernicus University in Toruń. Visual artist. She practices in the area of art-books, objects, performance, new media. Her artistic interests are located on the border of art and education. She is the author of many projects, artistic and educational workshops, mix- and intermedia activities, co-author and co-host of „Kulturanek” (directed by A. Frątczak), the TV program about contemporary art  in TVP Kultura. The special emphasis she puts on lively and authentic contact with the audience, aiming the situation when they are provoked to contribute.

STOPNIE NAUKOWE

2022 stopień doktora habilitowanego w dziedzinie sztuki, w dyscyplinie sztuki plastyczne i konserwacja dzieł sztuki; Wydział Sztuk Pięknych, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu;
2010 doktorat w dziedzinie sztuk plastycznych, w dyscyplinie: sztuki piękne; Wydział Sztuk Pięknych, Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, promotor: art. mal. M. Stępak prof. UMK;
2000 magisterium na Wydziale Edukacji Wizualnej Akademii Sztuk Pięknych w Łodzi, jednolite studia magisterskie ukończone z wyróżnieniem, dyplom w pracowniach: Malarstwa – promotor: prof. dr hab. K. Zieliński, Intermedia – promotor: prof. dr hab. W. Karolak, praca teoretyczna – promotor: dr I. Kawecki

ZAINTERESOWANIA NAUKOWE I ARTYSTYCZNE
Barbara Kaczorowska. Artystka i edukatorka. Zajmuje się malarstwem z ziemi, sztuką książki, obiektem, performance, akcjami, nowymi mediami. Ulubionym tworzywem używanym w pracach artystycznych jest naturalna ziemia, gleba i piasek. Swoje zainteresowania twórcze lokuje na granicy sztuki i edukacji. Jest autorką wielu projektów, warsztatów artystyczno-edukacyjnych, przedsięwzięć mix- i intermedialnych, współautorką i współprowadzącą program o sztuce współczesnej „Kulturanek” (reż. A. Frątczak) – TVP Kultura. Realizuje wystawy i działania w kraju i za granicą (m. in. Niderlandy, Izrael, Kanada, Łotwa, Włochy, Niemcy), często podejmując tematy dotyczące historii, herstorii, trudnej przeszłości i traumy konkretnego miejsca. Szczególny akcent kładzie na żywy i autentyczny kontakt z odbiorcami, za idealną uznając sytuację kiedy są oni zaproszeni do współtworzenia.

WYBRANE WYSTAWY:

2023 Toruń, Szatnia Wydział Sztuk Pięknych UMK, U/Okrycie, wystawa indywidualna
2023 Toruń, Galeria Sztuki Wozownia, Przewrót, wystawa zbiorowa
2023 Krosno, Muzeum Rzemiosła w Krośnie oraz Muzeum Książki Artystycznej Wobec czasu i przestrzeni, wystawa zbiorowa
2022 Łódź, Akademickie Centrum Designu, Nie!Pokój, wystawa zbiorowa
2021 Szczekociny, Zespół Szkół w Szczekocinach, IV Szczekociński Festiwal Dialogu Kultur „Yahad – Razem”, wystawa indywidualna Z Ziemi Szczekocińskiej do Izraela
2021 Galeria Bałucka, Miejska Galeria Sztuki w Łodzi, Bałuty tożsamości, wystawa zbiorowa
2020, Amsterdam, Holandia Poolse Bibliotheek, wystawa indywidualna, „Artistic Books. Painting Made of Soil. Barbara Kaczorowska”
2020, Łódź,  Galeria Stowarzyszenia Kamienica 56, wystawa indywidualna, „SXL”
2020, Łódź, Galeria Bałucka, Miejska Galeria Sztuki w Łodzi, wystawa indywidualna, „De Terra. Barbara Kaczorowska. Sub Rosa. Beata Marcinkowska”
2019 Poznań, Scena Wspólna, CSD Zamek, wystawa zbiorowa „Biblioteka wyobraźni – IV edycja”
2019 Vancouver, Kanada, udział w wystawie zbiorowej „Making Time, for your Artlife, Digital Exhibition”
2019 Wrocław, galeria Awangarda BWA, wystawa zbiorowa „100 flag na stulecie uzyskania praw wyborczych przez Polki”
2018 Warszawa, Biuro Wystaw Artystycznych, akcja społeczna, wystawa zbiorowa „100 flag”
2018 Niemcy, Getynga, Künstlerhaus Göttingen i Centrum Sztuki Współczesnej „Znaki czasu” Toruń, wystawa zbiorowa „3–2–1–ö // Wystawa artystów toruńskich w Getyndze”
2018 Poznań, Scena Wspólna, CSD Zamek, wystawa zbiorowa „Biblioteka wyobraźni – III edycja”
2018 Petach Tikva, Izrael,  Cultural Hall, wystawa indywidualna „Identity-Earth-Coincidence”
2017 Charków, Ukraina, Akademia Sztuk i Designu, wystawa zbiorowa „Look east”
2017 Berlin, Niemcy, Ausstellungszentrum Piramide Berlin, wystawa zbiorowa „The Eagle has landed: APOLLO 11 – next step”
2015 Palermo, Włochy, Accademia di Belle Arti, autorska akcja artystyczna, wystawa prac malarskich „Why White On White?”
2015 Warszawa, Galeria Działań,  wystawa zbiorowa „The Eagle has landed: APOLLO 11 – first step
2013 Toruń, Galeria nad Wisłą/Centrum Sztuki Współczesnej „Znaki Czasu”, wystawa zbiorowa „III spotkania sztuki niezależnej”
2013 Łódź, Galeria Rondo, wystawa zbiorowa „Kondycja współczesnego człowieka”
2012 Warszawa, Galeria Działań, wystawa indywidualna „Cykl otwarty”
2011 Toruń, Centrum Sztuki Współczesnej „Znaki Czasu”, wystawa zbiorowa „Subiektywne spojrzenie na Toruń”
2011 Toruń, Centrum Sztuki Współczesnej „Znaki Czasu”, IV Festiwal Performance „Koło czasu”
2010 Łódź, Galeria Plantacja Sztuki, Wystawa Stowarzyszenia Twórców Kultury i Sztuki ARTCOM, wystawa zbiorowa „Wernisaż jesienny”
2009 Ljubljana, Słowenia, The International Centre of Graphic Arts, wystawa zbiorowa „Sketching architecture”
2009 Scheersberg, Niemcy), wystawa zbiorowa „Crossover”
2009 Łódź, Galeria PATIO,  wystawa indywidualna „Baedeker (z) Ziemi- zajawka”
2008 Laas, Włochy, Galeria Berufsfachschule fur Stenbearbeitung Johannes Steinhauser wystawa zbiorowa „Balance”

WYBRANE DZIAŁANIA ARTYSTYCZNE I ARTYSTYCZNO-EDUKACYJNE:

2021 Udział w projekcie Artystka Artystce, organizator Grupa Frakcja oraz stowarzyszenie Sztuka i Dokumentacja.
2019 Muzeum Sztuki w Łodzi, instalacja artystyczno-edukacyjna „GrARTwitacja – eksperymentalna ściana do komponowania rzeźby”
2019 Gmina Szczekociny, Zespół Szkół w Szczekocinach, Muzeum Sztuki w Łodzi, akcja artystyczna, instalacja artystyczna w ramach „II Szczekocińskiego Festiwalu Dialogu Kultur „Yahad – Razem” pt „Równowaga dynamiczna. Sytuacja niemożliwa”
2018 Gmina Szczekociny, Zespół Szkół w Szczekocinach, Muzeum Sztuki w Łodzi, akcja artystyczna, instalacja artystyczna w ramach „I Szczekocińskiego Festiwalu Dialogu Kultur „Yahad – Razem” pt „Miejsca. Kolory ciepłe. Kolory zimne”
2017 Muzeum Sztuki w Łodzi, Zespół Szkół w Szczekocinach, „Escape room?, czyli kompozycja przestrzenno-zmysłowa” – autorskie warsztaty, environment i akcje artystyczno-społeczne w ramach projektu „Henryk Morel ciąg dalszy”
2016 Gmina Szczekociny, Zespół Szkół w Szczekocinach, Muzeum Sztuki w Łodzi, „Kamienny Kadisz” – autorskie warsztaty i akcje artystyczno-społeczne w ramach „IX Festiwalu Kultury Żydowskiej” w Szczekocinach
2015 Gmina Szczekociny, Zespół Szkół w Szczekocinach, Muzeum Sztuki w Łodzi,  „Rozwijanie całunów” – autorskie warsztaty i akcje artystyczno-społeczne w ramach „VIII Festiwalu Kultury Żydowskiej” w Szczekocinach
2015 Galeria Rondo, Łódź, „Teatr na dłoni” – autorski projekt artystyczno-edukacyjny w ramach Ogólnopolskiego Przeglądu Teatrów Dziecięcych i Młodzieżowych „Dziatwa 2015”
2014 Fundacja SPOT Poznań, Centrum Sztuki Dziecka, Instytut Socjologii UAM, „Fiszbuk” -projekt artystyczno-edukacyjny, warsztaty w ramach projektu „Lepiej widzieć” ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego
2014 Narodowy Instytut Audiowizualny, TVP Kultura, Muzeum Sztuki w Łodzi
„Kulturanek” – III edycja, (reż. A. Frątczak) – program telewizyjny o sztuce współczesnej dla młodzieży, współautorstwo scenariuszy telewizyjnych, współprowadzenie programu
2014 Muzeum Sztuki w Łodzi, „My Colouring… Wall” – autorska akcja malarska
2014 Galeria Rondo, Łódź, „Teatr malowania” – autorski projekt artystyczno-edukacyjny
2013 Narodowy Instytut Audiowizualny, TVP Kultura, Muzeum Sztuki w Łodzi
„Kulturanek” – II edycja, (reż. A. Frątczak) – program telewizyjny o sztuce współczesnej dla dzieci, współautorstwo scenariuszy telewizyjnych, współprowadzenie programu
2013 Centrum Sztuki Dziecka w Poznaniu, 19 Biennale Sztuki dla Dziecka, „Cztery litery czyli typografia konstruktywistyczna dla dzieci”– autorski projekt artystyczno-edukacyjny
2013 Gmina Szczekociny, Zespół Szkół w Szczekocinach, Muzeum Sztuki w Łodzi, „Unaocznienie niewidocznego” – autorskie warsztaty i akcje artystyczno-społeczne w ramach „VII Festiwalu Kultury Żydowskiej” w Szczekocinach
2012 Narodowy Instytut Audiowizualny, TVP Kultura, Muzeum Sztuki w Łodzi
„Kulturanek” (reż. A. Frątczak) – program telewizyjny o sztuce współczesnej dla dzieci, współautorstwo scenariuszy telewizyjnych, współprowadzenie programu
2012 Gmina Szczekociny, Zespół Szkół w Szczekocinach, „Tożsamość miejsca” – autorskie warsztaty i akcje artystyczno-społeczne w ramach „VI Festiwalu Kultury Żydowskiej” w Szczekocinach
2012 Centrum Sztuki Współczesnej Zamek Ujazdowski, Warszawa, „Daj się okupować” – współautorstwo i współprowadzenie akcji artystycznej w chodzącej w skład projektu „Miasteczko dobrej energii” – „Okupuj sztukę”
2011 Muzeum Sztuki w Łodzi „Sztuka trzymała mnie z dala od muzeum” – autorska akcja performerska inspirowana sztuką Jana Fabre
2011 Muzeum Sztuki w Łodzi „Ekologie miejskie” – autorskie warsztaty i akcje artystyczne „The Baedeker from Polesie”
2011 Muzeum Narodowe w Poznaniu „Atrakcyjna Abstrakcja na żywo!” – autorskie warsztaty artystyczne wchodzące w skład projektu „Żywe obrazy” – udział w 18. Biennale Sztuki dla Dziecka.
2008 – 2019 „Baedeker (z) Ziemi” – autorski projekt artystyczno-edukacyjny:
2008 – 2019 Polska (m. in. Łódź, Chorzów, Warszawa, Szczekociny),
2008 Łotwa (Rezekne),
2008 Włochy (Laas),
2009 Holandia (Haga-Rotterdam)
2009 Niemcy (Scheersberg),
2009 Słowenia (Lubljana)
2006-2010 Wyższa Szkoła Humanistyczno-Ekonomiczna w Łodzi, „Bestiariusz” – autorski projekt edukacyjno-artystyczny

PUBLIKACJE:

 • Kaczorowska Barbara (2022) Propozycje działań i dobre praktyki [w] Skrzypczyk M. Wieczorek A. (red) Żydzi szczekocińscy, materiały edukacyjne, wydawnictwo Forum dialogu ISBN: 978-83-65334-77-0
 • Barbara Kaczorowska (2020), Ziemia Szczekocińska, [w:] Performatywny Franciszek Starowieyski i awangardowe Szczekociny, red. M. Skrzypczyk, A. Wieczorek, publikacja sfinansowana ze środków Fundacji PZU, Szczekociny,
 • Kaczorowska B. (2018), Twórczość Henryka Morela jako medium edukacji kulturowej. Czy to się może udać? W: Leśniewska A. M. (red) Henryk Morel. Oscylacje, Wydawnictwo Naukowe Wydziału Malarstwa i Nowych Mediów Akademii Sztuki w Szczecinie
 • Kaczorowska B., Karczewski L. (2015), Subiektywizm, twórczość i emancypacja. Książka do zobaczenia jako podręcznik twórczości oraz edukacji kulturowej. W: Książka do zobaczenia. Autorzy tekstów i ilustracji: Kaczorowska B., Karczewski L., Mądrzycka-Adamczyk K., Pawlikowska M., Wiktorko M., Wlazeł M., Wojciechowska-Sej A., Wydawnictwo: Łódzkie Towarzystwo Zachęty Sztuk Pięknych, Muzeum Sztuki w Łodzi, Łódź
 • Kaczorowska B., Karczewski L., Mądrzycka-Adamczyk K., Pawlikowska M., Wiktorko M., Wlazeł M., Wojciechowska-Sej A (2015), Książka do zobaczenia. Wydawnictwo: Łódzkie Towarzystwo Zachęty Sztuk Pięknych, Muzeum Sztuki w Łodzi, Łódź
 • Kaczorowska B. (2012), Projekt edukacyjno-artystyczny „Bestiariusz”, czyli jak średniowieczne księgi mogą inspirować do tworzenia w świecie rzeczywistym i wirtualnym, W: Limont W., Cieślikowska J., Jastrzębska D. (red) Zdolni w szkole, czyli o zagrożeniach i możliwościach rozwojowych uczniów zdolnych. Wydawnictwo: Ośrodek Rozwoju Edukacji, Warszawa
 • Karolak W., Kaczorowska B. (red) (2011), Arteterapia od rozważań nad teorią do rozwiązań praktycznych, Wydawnictwo AHE, Łódź
 • Kaczorowska B. (2008), Rysunek projekcyjny w pracy z nauczycielem małego dziecka W: Karolak W., Kaczorowska B. (red), Arteterapia w medycynie i edukacji, Wydawnictwo WSHE, Łódź
 • Karolak W., Kaczorowska B. (red) (2008), Arteterapia w medycynie i edukacji, Wydawnictwo WSHE, Łódź
 • Kaczorowska B. (2008) Projekt fotograficzny „Przedmiot, którego nie ma” W: Limont W., Cieślikowska J., Dreszer J. (red) Zdolności, talent, twórczość. Tom II, Wydawnictwo Naukowe UMK, Toruń
 • Fryzińska – Świątczak L., Kaczorowska B., Marcinkowska B. (2003) Kongres InSEA w Nowym Jorku – relacje i wrażenia W: Innowacje w edukacji akademickiej 1/2003(3), Wydawnictwo WSHE, Łódź
 • Karolak W., Kaczorowska B, Jabłoński M. (2002) Moje portrety – książka dla nauczyciela, Wydawnictwo WSHE, Łódź
 • Karolak W., Kaczorowska B, Jabłoński M. (2002) Moje portrety – zeszyt ćwiczeń, Wydawnictwo WSHE, Łódź
 • Karolak W., Kaczorowska B, Jabłoński M. (2002) Działania Twórcze „Twórczość wspomagająca rozwój” – książka dla nauczyciela, Wydawnictwo WSHE, Łódź
 • Karolak W., Kaczorowska B, Jabłoński M. (2002) Działania Twórcze „Twórczość wspomagająca rozwój” – zeszyt ćwiczeń, Wydawnictwo WSHE, Łódź
 • Kaczorowska B. (2000) „Otwarte okno” W: Katalog VI Międzynarodowej Letniej Akademii InSEA „Otwarte okno historii” Przytok 2000, Wydawnictwo PK InSEA, Łódź

NAGRODY

2023 – Wyróżnienie Rektora UMK za działalność dydaktyczną
2016 – Odznaka Zasłużony dla Kultury Polskiej
2014 – Medal Brązowy za Długoletnią Służbę
2013, REGIO KULTURA,  Nagroda Marszałka Województwa Łódzkiego za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony dóbr kultury oraz szczególne zaangażowanie w pracę na rzecz kultury, dla Muzeum Sztuki w Łodzi w kategorii przedsięwzięcie edukacyjne. Za program telewizyjny o sztuce współczesnej „KULTURANEK” (reż. A. Frątczak, scenariusz: B. Kaczorowska, L. Karczewski).
2012, SYBILLA, Nagroda Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, kategoria przedsięwzięcie edukacyjne dla Muzeum Sztuki w Łodzi, za program telewizyjny o sztuce współczesnej „KULTURANEK” (reż. A. Frątczak, scenariusz: B. Kaczorowska, L. Karczewski).