O KATEDRZE

KATEDRA EDUKACJI WIZUALNEJ I BADAŃ NAD SZTUKĄ

Tradycja edukacji artystycznej na Wydziale Sztuk Pięknych ma bogatą i długą historię. Aktualnie praca ze studentami i badania prowadzone przez pracowników katedry mają charakter interdyscyplinarny; obejmują obszary związane z filozofią sztuki, estetyką, socjologią i psychologią sztuki, pedagogiką twórczości oraz metodami edukacji wizualnej. Duże znaczenie kładzione jest na twórcze działania warsztatowe w przestrzeni społecznej.