PRZEDMIOTY PEDAGOGICZNO-PSYCHOLOGICZNE

Przedmioty pedagogiczno-psychologiczne:

• Podstawy psychologii
• Podstawy pedagogiki
• Psychologia II, III i IV etapu edukacji
• Pedagogika II, III i IV etapu edukacji
• Emisja głosu
• Metodyka edukacji audiowizualnej i medialnej

Blok przedmiotów pedagogiczno-psychologicznych realizuje zgodne z ministerialnymi wytycznymi* standardy kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela. Dzięki temu absolwenci jednolitych studiów magisterskich kierunku Sztuka mediów i edukacja wizualna przygotowani są do pracy w charakterze nauczyciela plastyki/instruktora zajęć plastycznych we wszystkich typach szkół i rodzajach placówek.
W ramach ogólnego przygotowania psychologiczno-pedagogicznego studenci opanowują podstawową wiedzę i umiejętności z zakresu psychologii i pedagogiki, natomiast w ramach przygotowania w zakresie dydaktycznym nabywają wiedzę z zakresu dydaktyki ogólnej i umiejętności metodyczne w zakresie prowadzenia zajęć plastycznych. Program kształcenia uzupełniony jest o dwa rodzaje praktyk: pedagogiczne i metodyczne, umożliwiające gromadzenie doświadczeń oraz konfrontowanie nabywanej wiedzy z rzeczywistością pedagogiczną.

*Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 17 stycznia 2012 r. w sprawie standardów kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela (Dz.U. 25, poz. 131)