AGATA POLNY

 

mgr Agata Polny

 

STOPNIE  NAUKOWE
Magister sztuki, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, 2015. Praca magisterska „Wybrane plenery i sympozja w Polsce w latach 1960-1970” napisana pod kierunkiem dr Bernadety Didkowskiej. Dyplom artystyczny „ O Pani M.” wykonany pod kierunkiem art. mal. prof. UMK Mariana Stępaka.  Licencjat, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w  Toruniu, 2013. Praca licencjacka „Łódź Kaliska jako grupa artystyczna” napisana pod kierunkiem dr Andrzeja Krzywki. Dyplom artystyczny „ O Babci Jadzi z Ogródeczka” wykonana pod kierunkiem art. mal. prof. UMK Mariana Stępaka.

DZIAŁALNOŚĆ ARTYSTYCZNA I DYDAKTYCZNA:
Twórczość artystyczna obejmuje grafikę, ilustrację, fotografię, działania performatywne oraz wideo. Działalność dydaktyczna związana jest m. in. z pracą z dziećmi i młodzieżą z różnymi zaburzeniami oraz sprawiającą trudności wychowawcze.

PRACE OPUBLIKOWANE:
„Pejzaże kulturowe; od wizualnych reprezentacji do symulacji” w „ Świat z perspektywy sztuki, sztuka w perspektywie świata. Wyzwania współczesnej edukacji artystycznej. Tom 3” Wydawnictwo Naukowe UMK 2019.

PUBLIKACJE NA TEMAT DZIAŁALNOŚCI PLASTYCZNEJ:
„Całun” w Katalogu „Trzy Czte Ry!Performance!”; Galeria BWA Zielona Góra 2015, str. 70-75
„Ogródek” w Katalogu „Rysować  tak i tak i tak i … „VI Ogólnopolskiej Wystawy Rysunku Studenckiego 2014; Wydawnictwo Naukowe UMK, str. 75
VIII Festiwal Performance „Koło Czasu- Dramat Wolności” 2014, Centrum Sztuki Współczesnej Znaki Czasu w Toruniu; str. 58-59

UDZIAŁ ORAZ REALIZACJA PROJEKTÓW ARTYSTYCZNYCH :
2014 r. – 7-10 sierpnia; Uczestnictwo w plenerze artystycznym „Propozycje dla Torunia” organizowanym przez Centrum Sztuki Współczesnej Znaki Czasu oraz Fundację Smacznego; w Toruniu
2014 – Udział w PRZEprojekcie całorocznym projekcie edukacyjno-kuratorskim zainicjowanym w Centrum Sztuki Współczesnej Znaki Czasu w Toruniu;
2013 r. – współkurator i współorganizator oraz uczestnik; „Sztuka w Gryfie – Art Total”, ogólnopolska interdyscyplinarna wystawa zbiorowa realizowana w opuszczonych zakładach Spółdzielni Niewidomych GRYF w Bydgoszczy. Umowa nr BKB.I.524.153.2012 z Miastem Bydgoszcz
2013 r. – koordynator i współautor koncepcji oraz uczestnik projektu artystycznego i interdyscyplinarnego „Bajkomania 2013”; realizacja artystycznego filmu na podstawie bajek Oscara Wilde; Umowa Umowa nr BKB.I.524.152.2013 z dnia 24.06.2013 z Miastem Bydgoszcz
2012 r. – współkurator i koordynator oraz uczestnik projektu społeczno-artystycznego „Jak daleko stąd, jak blisko. Wycieczka do Europy- Wenecja- Paryż- Rzym”; umowa nr 38 z dnia 23.04.2012 z Miastem Bydgoszcz

NAGRODY I WYRÓŻNIENIA:
Nominacja do Medalu Janusza Boguckiego za najlepszy dyplom artystyczny pt.: „ O Pani M.” i teoretyczną pracę pisemną pt.: Wybrane plenery i sympozja w Polsce w latach 1960-1970”.
Wyróżnienie za dyplom w zakresie intermediów i multimediów pt.: „O Pani M.” w roku akademickim 2014/2015
Stypendium Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego za wybitne osiągnięcia na rok akademickim 2013/2014

Nagroda Główna Doliny Kreatywnej Telewizji Polskiej TVP Kultura za pracę „O Babci Jadzi z Ogródeczka”; 2014 rok

INNE
PODNOSZENIE WŁASNYCH KWALIFIKACJI
W 2017 roku udział w programie edukacji kulturowej w USA na Long Island University POST CE, Greenvale w Nowym Jorku w programie Cultural Dynamics oraz Woman, gender and Power.