Barbara Kaczorowska, The Identity of the Earth

Warsztaty i wystawa w galerii Wydziału Sztuk Pięknych, Ondokuz Mayıs University (OMU), w Samsun, Turcja

W dniach 5-10 maja 2024 r odbyła się wizyta dr hab. Barbary Kaczorowskiej, prof. UMK, na wydziale  Sztuk Pięknych Ondokuz Mayıs University (OMU), w Samsun, Turcja.  W jej ramach zorganizowane zostały warsztaty dla osób studiujących z  kierunków malarstwo i grafika. W dniu 10. maja 2024 została otwarta wystawa „The Identity of the Earth”. Wystawa potrwa do końca maja.  Miejsce: Güzel Sanatlar Kampüsü, Güzel Sanatlar Fakültesi, 55200 Atakum, Samsun, TÜRKİYE

Wystawa prezentuje prace powstałych w ramach projektu artystyczno-ekologicznego „The Identity of the Earth ”. Zawiera obrazy autorki projektu, Barbary Kaczorowskiej oraz osób zaproszonych do współtworzenia w ramach prowadzonych przez nią warsztatów. Każdy uczestnik warsztatów wykonał jedną pracę.

Prace na ekspozycji są wymieszane, aby pokazać równoważność i współistnienie wszystkich obrazów i tożsamości. Obrazy poszczególnych osób i całych ich społeczności tworzą mozaikę nakładających się i interaktywnych tożsamości.

Materiał, z którego wykonane są prace/obrazy to naturalna gleba, ziemia i piasek. Nie jest to materiał neutralny. Zawsze pochodzi z określonego miejsca, ma specyficzny wygląd i historię zależną od zmian geologicznych i antropologicznych.

W języku polskim tym samym słowem określa się ziemię-planetę, ziemię – miejsce, z którego pochodzi dana osoba i ziemię – glebę, piasek.

Wyjazd zrealizowany ze środków programu ERASMUS+

Specjalne podziękowania dla goszczących osób, zwłaszcza dla prof. Erkana Likosa.

 

On May 5 -10, 2024, there was a visit by dr. hab. Barbara Kaczorowska, prof. NCU, at the Faculty of Fine Arts of Ondokuz Mayıs University (OMU), in Samsun, Türkiye. As part of it, workshops were organized for people studying painting and graphics. The exhibition „The Identity of the Earth” was opened on May 10, 2024. The exhibition will last until the end of May. Location: Güzel Sanatlar Kampüsü, Güzel Sanatlar Fakültesi, 55200 Atakum, Samsun, TÜRKİYE

„The Identity of the Earth” exhibition

This is a show of works created as part of the artistic and ecological project „The Identity of the Earth”. It contains paintings by the author of the project, Barbara Kaczorowska, and pictures of people invited to co-create as part of the workshops she runs. Each workshop participant completed one work.

The works are mixed to show the equivalence and coexistence of all images and identities. Pictures from individual people and their entire communities constitute a mosaic of overlapping and interactive identities.

The material from which the works/pictures are made is natural earth, soil and sand. It is not a neutral material. It always comes from a specific place, has a specific appearance and history depending on geological and anthropological changes.

In the author’s language – Polish, the same word is used to describe the earth-planet, the earth – the place where a given person comes from, and the earth – soil, sand.

The visit was financed by the ERASMUS+ program, special thanks to the hosts, mainly to prof. Erkan Likos.

Slajd8 Slajd7 Slajd6 Slajd5 Slajd4 Slajd3 Slajd2 Slajd1