SEMINARIUM NAUKOWE I ZEBRANIE POLSKIEGO KOMITETU MIĘDZYNARODOWEGO STOWARZYSZENIA EDUKACJI PRZEZ SZTUKĘ InSEA

Miło nam poinformować, że Katedra Edukacji wizualnej i Badań nad Sztuką jest współorganizatorem Seminarium naukowego i zebrania MIĘDZYNARODOWEGO STOWARZYSZENIA EDUKACJI PRZEZ SZTUKĘ InSEA

Walne Zebranie Polskiego Komitetu InSEA

Sobota, 28 października 2023 r. Toruń

Katedra Edukacji Wizualnej i Badań nad Sztuką ul. Sienkiewicza 4,

Galeria i Ośrodek Plastycznej Twórczości Dziecka ul. Kościuszki 75-77

Rozpoczęcie: Katedra Edukacji Wizualnej i Badań nad Sztuką UMK w Toruniu, Sienkiewicza 4, sala 1, 12.00, drugi termin 12:30.

Zbieramy propozycje do porządku obrad i wystąpień do części seminaryjnej (seminarium naukowo-edukacyjne). Proszę o przesyłanie propozycji do 23 października na bkaczorowska@umk.pl

więcej Polski Komitet Międzynarodowego Stowarzyszenia Wychowania przez Sztukę InSea